Εδάφιο Τρίτης 24 Ιανουαρίου 2017

Ειρήνη εις εσάς· μη φοβείσθε· – Γένεση 43:23