Εδάφιο Τρίτης 24 Μαΐου 2016

Συ είσαι η σκέπη μου· θέλεις με φυλάττει από θλίψεως· αγαλλίασιν λυτρώσεως θέλεις με περικυκλόνει – Ψαλμοί 32:7