Εδάφιο Τρίτης 26 Ιουλίου 2016

Διά τούτο, καθώς λέγει το Πνεύμα το Αγιον· Σήμερον, εάν ακούσητε της φωνής αυτού,μη σκληρύνητε τας καρδίας σας – Εβραίους 3:7-8