Εδάφιο Τρίτης 29 Αυγούστου 2017

Ιδού, ο Θεός είναι μέγας και ακατανόητος εις ημάς, και ο αριθμός των ετών αυτού ανεξερεύνητος. – Ιώβ 36:26