Εδάφιο Τρίτης 30 Αυγούστου 2016

Εγώ είμαι ο ποιμήν ο καλός, και γνωρίζω τα εμά και γνωρίζομαι υπό των εμών – Ιωάννης 10:14