Εδάφιο Τρίτης 31 Ιανουαρίου 2017

Αλλ’ όστις καυχάται, εν Κυρίω ας καυχάται· – Β’ Κορινθίους 10:17