Εδάφιο Τρίτης 4 Απριλίου 2017

Πόσον ωραίοι οι πόδες των ευαγγελιζομένων ειρήνην, των ευαγγελιζομένων τα αγαθά. – Ρωμαίους 10:15