Εδάφιο Τρίτης 5 Ιανουαρίου 2016

Τα όρη σείονται απ’ αυτού και οι λόφοι διαλύονται, η δε γη τρέμει από της παρουσίας αυτού, ναι, η οικουμένη, και πάντες οι κατοικούντες εν αυτή. – Ναούμ 1:5