Εδάφιο Τρίτης 5 Ιουνίου

Ο φόβος του Κυρίου είναι διδασκαλία σοφίας· και η ταπείνωσις προπορεύεται της δόξης. – Παροιμίες 15:33