Εδάφιο Τρίτης 6 Δεκεμβρίου 2016

Ω δύναμίς μου, σε θέλω ψαλμωδεί· διότι συ, Θεέ, είσαι το προπύργιόν μου, ο Θεός του ελέους μου. – Ψαλμοί 59:17