Εδάφιο Τρίτης 7 Μαρτίου 2017

Παρηγορείτε, παρηγορείτε τον λαόν μου, λέγει ο Θεός σας. – Ησαΐας 40:1