Εδάφιο Τρίτης 8 Μαρτίου 2016

Ο δε λόγος του Θεού ηύξανε και επληθύνετο. – Πράξεις 12:24