Κυριακή
Προσευχή 10.00 – 10.30
Κήρυγμα 10.30 – 12.30

Δευτέρα – Τετάρτη – Παρασκευή
Προσευχή 19.00 – 20.00
Κήρυγμα 20.00 – 21.00