ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ – Β’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ 1:6-12

Featured Video Play Icon

Ο μισθός των πιστών. Το βιβλίον ενθυμήσεως. – Και ιδού, έρχομαι ταχέως, και ο μισθός μου είναι μετ’ εμού, διά να αποδώσω εις έκαστον ως θέλει είσθαι το έργον αυτού. – Μάθημα ‘Κρίση’ Νο.13