Μήνυμα (από τον Γιώργο Κορδορούμπα)

«Εγώ ήρθα για να έχουν ζωή και να την έχουν σε αφθονία» (Ιωάννης 10:10) Ο Γιος του Θεού, ο Ιησούς Χριστός, δεν ήρθε στον κόσμο όπως νομίζουν οι πολλοί για να φτιάξει μια ακόμα θρησκεία και να ανταγωνιστεί τις ήδη υπάρχουσες. Δεν ήρθε να πει μόνο λόγια, να δώσει μόνο παράδειγμα καλών έργων και θυσιών, να βάλει ένα μπάλωμα στο παλιό φόρεμα, να κάνει τον άνθρωπο λίγο καλύτερο, να τον κάνει περισσότερο υποκριτή απ’ ό,τι είναι. Ο Ιησούς Χριστός δεν ήρθε να δώσει μια άλλη τυπική θρησκεία, με άλλου είδους γιορτές και τελετές. Δεν ήρθε να δώσει κάτι παρόμοιο ή σχετικό με όσα δίνουν όλες οι άλλες θρησκείες, θεωρίες και ιδέες. Ήρθε να δώσει ΖΩΗ, νέα, άφθονη. Μέσα σ’ αυτή τη λέξη περιέχονται όλες οι ευλογίες που δίνει και που μεταβάλλουν ριζικά τη ζωή του ανθρώπου και την πλουτίζουν απαράμιλλα κι ανυπολόγιστα. Να η υπεροχή του Χριστού έναντι όλων των άλλων που ονομάστηκαν Μεγάλοι στην ιστορία. Ο Χριστός δεν είναι απλά μεγαλύτερός τους, αλλά ο ΜΕΓΙΣΤΟΣ, γιατί είναι Θεός και γιατί δίνει ζωή αιώνια, καθώς ο ίδιος είναι η ΖΩΗ.
Ιωάννης 14:6 Λέγει προς αυτόν ο Ιησούς· Εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή· ουδείς έρχεται προς τον Πατέρα, ειμή δι’ εμού.