ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ – Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 5:12-28

Audio Player:

Κατεβάστε το αρχείο ήχου σε μορφή mp3 – Δεξί κλικ αποθήκευση αρχείου ως…

Α’ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 5:12-28
1Θεσ. 5:12 Σας παρακαλούμεν δε, αδελφοί, να γνωρίζητε τους όσοι κοπιάζουσι μεταξύ σας και είναι προεστώτές σας εν Κυρίω και σας νουθετούσι,
1Θεσ. 5:13 και να τιμάτε αυτούς εν αγάπη υπερεκπερισσού διά το έργον αυτών. Ειρηνεύετε μεταξύ σας.
1Θεσ. 5:14 Σας παρακαλούμεν δε, αδελφοί, νουθετείτε τους ατάκτους, παρηγορείτε τους ολιγοψύχους, περιθάλπετε τους ασθενείς, μακροθυμείτε προς πάντας.
1Θεσ. 5:15 Προσέχετε μη αποδίδη τις εις τινά κακόν αντί κακού, αλλά ζητείτε πάντοτε το αγαθόν και εις αλλήλους και εις πάντας.
1Θεσ. 5:16 Πάντοτε χαίρετε,
1Θεσ. 5:17 αδιαλείπτως προσεύχεσθε,
1Θεσ. 5:18 κατά πάντα ευχαριστείτε· διότι τούτο είναι το θέλημα του Θεού προς εσάς εν Χριστώ Ιησού.
1Θεσ. 5:19 Το Πνεύμα μη σβύνετε,
1Θεσ. 5:20 προφητείας μη εξουθενείτε.
1Θεσ. 5:21 Πάντα δοκιμάζετε, το καλόν κατέχετε·
1Θεσ. 5:22 από παντός είδους κακού απέχεσθε.
1Θεσ. 5:23 Αυτός δε ο Θεός της ειρήνης είθε να σας αγιάση ολοκλήρως, και να διατηρηθή ολόκληρον το πνεύμά σας και η ψυχή και το σώμα αμέμπτως εν τη παρουσία του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού.
1Θεσ. 5:24 Πιστός είναι εκείνος όστις σας καλεί, όστις και θέλει εκτελέσει.
1Θεσ. 5:25 Αδελφοί, προσεύχεσθε περί ημών.
1Θεσ. 5:26 Ασπάσθητε τους αδελφούς πάντας εν φιλήματι αγίω.
1Θεσ. 5:27 Σας ορκίζω εις τον Κύριον να αναγνωσθή η επιστολή εις πάντας τους αγίους αδελφούς.
1Θεσ. 5:28 Η χάρις του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού είη μεθ’ υμών· αμήν.