Σύνοδος εργατών Θεσσαλονίκη 28-29 Οκτωβρίου 2015

Η σύνοδος των εργατών θα γίνει στην Θεσσαλονίκη στις 28-29 Οκτωβρίου 2015