Μήνυμα (από τον Γιώργο Κορδορούμπα)

Έξω από την Αγία Γραφή μόνο σκοτάδι και σύγχυση υπάρχει. Μόνο σε πλανερούς δρόμους και σε απελπισία μπορεί να οδηγηθούμε. Μοιάζουμε με πλεούμενο που δεν έχει τιμόνι, με καπετάνιο που δεν έχει πυξίδα. Να γιατί η ζωή ατόμων, οικογενειών, κοινωνιών είναι τελείως αποτυχημένη, άθλια, δυστυχισμένη. Να από πού προέρχονται τα λογής λογής δράματα, τα προβλήματα, το αδιέξοδο, το κλάμα. Έχει ανάγκη ο άνθρωπος από το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, που θα ρυθμίζει τη συμπεριφορά του, από το οποίο και μόνο θα αντλεί όσα πρέπει να ξέρει για τη ζωή του . Κι όταν γίνει αυτό, τότε θα έχουμε σωστό προσανατολισμό. Τότε ο άνθρωπος θα απολαμβάνει το μεγάλο ευτύχημα να μην ζει μόνο με άρτον αλλά με πάντα λόγον εξερχόμενον διά στόματος Θεού.
Ρωμαίους 1:16 Διότι δεν αισχύνομαι το ευαγγέλιον του Χριστού· επειδή είναι δύναμις Θεού προς σωτηρίαν εις πάντα τον πιστεύοντα Ιουδαίόν τε, πρώτον και Έλληνα.

Εδάφιο Κυριακής 01 Νοεμβρίου 2015

Άρα λοιπόν δεν είσθε πλέον ξένοι και πάροικοι αλλά συμπολίται των αγίων και οικείοι του Θεού, εποικοδομηθέντες επί το θεμέλιον των αποστόλων και προφητών, όντος ακρογωνιαίου λίθου αυτού του Ιησού Χριστού· – Εφεσίους 2:19-20