Εδάφιο Πέμπτης 3 Δεκεμβρίου 2015

Ζω εγώ, λέγει Κύριος ο Θεός, δεν θέλω τον θάνατον του αμαρτωλού, αλλά να επιστρέψη ο ασεβής από της οδού αυτού και να ζή· επιστρέψατε, επιστρέψατε από των οδών υμών των πονηρών· – Ιεζεκιήλ 33:11

Εδάφιο Τετάρτης 2 Δεκεμβρίου 2015

Εγώ θέλω βοσκήσει τα πρόβατά μου και εγώ θέλω αναπαύσει αυτά, λέγει Κύριος ο Θεός. Θέλω εκζητήσει το απολωλός και επαναφέρει το πεπλανημένον και επιδέσει το συντετριμμένον και ενισχύσει το ασθενές – Ιεζεκιήλ 34:15-16

Μήνυμα

«Κύριε, τι θέλεις να κάνω;» (Πράξεις των Αποστόλων 9:6) Τη στιγμή που το όραμα με το εκτυφλωτικό του φως σταμάτησε το Σαούλ, τον μετέπειτα Παύλο, και τον έριξε καταγής στο δρόμο προς τη Δαμασκό, άκουσε μια φωνή: «Σαούλ, Σαούλ…». Αμηχανία, τρόμος, ερωτηματικά, έκπληξη, τα πεπραγμένα της ζωής του σε μια στιγμή σαν αστραπή διαπέρασαν το είναι του. Μα τίποτε απ’ όλα αυτά δεν έμεινε για πολύ. Κάτι που θα ανέβηκε μέσα του σαν ανακάλυψη, θα ήταν εκείνο που θα συνοψίζαμε στις εξής λίγες λέξεις: «Ώστε είναι αναστημένος! Είναι ζωντανός! Ξέρει το όνομά μου, τη ζωή μου, τα έργα μου!». «Σαούλ, Σαούλ, γιατί με κατατρέχεις;» συνέχισε η φωνή του Ιησού του Ναζωραίου. Ήταν η στιγμή που όλα θα άλλαζαν γι’ αυτόν, με αφετηρία την πίστη, την υπακοή στην ουράνια οπτασία, στο θείο συνομιλητή, στο ΝΙΚΗΤΗ του θανάτου. Κι ακούστηκε δειλή, γεμάτη άγιο τρόμο, η φωνή του ΝΙΚΗΜΕΝΟΥ Σαούλ, του διώκτη, να λέει: «Κύριε, τι θέλεις να κάνω;». Φίλε, ο Χριστός είναι ΖΩΝΤΑΝΟΣ και για σένα. Πες του: «Κύριε……».

Εδάφιο Τρίτης 1 Δεκεμβρίου 2015

Αλλά τώρα, Κύριε, συ είσαι ο Πατήρ ημών· ημείς είμεθα ο πηλός και συ ο Πλάστης ημών· και πάντες είμεθα το έργον της χειρός σου. – Ησαΐας 64:8