Εδάφιο Τετάρτης 30 Μαρτίου 2016

Εάν τρέξης μετά των πεζών και σε κάμωσι να ατονήσης, τότε πως θέλεις αντιπαραταχθή προς τους ίππους; και εάν απέκαμες εν τη γη της ειρήνης, εφ’ ην ήλπιζες, τότε πως θέλεις κάμει εις το φρύαγμα του Ιορδάνου; – Ιερεμίας 12:5

Εδάφιο Τρίτης 29 Μαρτίου 2016

Η καρδία του ανθρώπου γνωρίζει την πικρίαν της ψυχής αυτού· και ξένος δεν συμμετέχει της χαράς αυτής. – Παροιμίες 14:10

Εδάφιο Δευτέρας 28 Μαρτίου 2016

διότι εξεύρω εις τίνα επίστευσα, και είμαι πεπεισμένος ότι είναι δυνατός να φυλάξη την παρακαταθήκην μου μέχρις εκείνης της ημέρας. – Β’ Τιμόθεο 1:12