ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ ΡΟΔΟΥ

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΗΝΑΣ

ΔΙΑΥΛΟΣ ΕΝΑ – ΤΡΙΠΟΛΗ

ΛΥΧΝΟΣ – ΛΙΒΑΔΕΙΑ

ΦΑΡΟΣ – ΙΩΑΝΝΙΝΑ

ΜΕΛΩΔΙΑ – ΚΩΣ

ΟΙΧΑΛΙΑ – ΤΡΙΚΑΛΑ