ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ ΡΟΔΟΥ

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ ΑΘΗΝΑΣ

ΔΙΑΥΛΟΣ ΕΝΑ – ΤΡΙΠΟΛΗ

ΛΥΧΝΟΣ – ΦΩΚΙΔΑ

ΦΑΡΟΣ – ΙΩΑΝΝΙΝΑ

ΜΕΛΩΔΙΑ – ΚΩΣ

ΟΙΧΑΛΙΑ – ΤΡΙΚΑΛΑ

ΦΑΡΟΣ – ΑΧΑΪΑ