Εδάφιο Τρίτης 03 Νοεμβρίου 2015

Πάντοτε χαίρετε, αδιαλείπτως προσεύχεσθε, κατά πάντα ευχαριστείτε· διότι τούτο είναι το θέλημα του Θεού προς εσάς εν Χριστώ Ιησού. – Α’ Θεσσαλονικείς 5:16-18