Εδάφιο Δευτέρας 29 Φεβρουαρίου 2016

Εκ των καρπών του στόματος αυτού ο άνθρωπος θέλει εμπλησθή αγαθών· και η αμοιβή των χειρών του ανθρώπου θέλει επιστρέψει εις αυτόν. – Παροιμίες 12:14

Μήνυμα

Ένας ηλικιωμένος ναυτικός μπήκε κάποτε σε ένα βιβλιοπωλείο, πλησίασε τον υπάλληλο και του είπε : « Χρειάζομαι ένα χάρτη να με βοηθήσει να βρω το δρόμο μου» -«Βεβαίως ποιο χάρτη θα θέλατε, για τη Γαλλία, την Ιταλία, μήπως για την Ελλάδα;»- «Όχι για κανένα από αυτά τα μέρη. Χρειάζομαι ένα χάρτη για να μου δείξει το δρόμο για τον ουρανό!»-«Το δρόμο για τον ουρανό ;». Ο υπάλληλος αφού σκέφτηκε για μία στιγμή, είπε χαρούμενα « Ξέρω τι εννοείτε! Θέλετε μία Βίβλο!» – «Ακριβώς αυτό χρειάζομαι» απάντησε ο ναυτικός.
Αγόρασε τη Βίβλο και καθώς ήταν έτοιμος να βγει από το μαγαζί, γύρισε και ρώτησε το νεαρό υπάλληλο: «Τον γνωρίζεις αυτό το χάρτη;» – «Ναι βέβαια» – απάντησε εκείνος, «μερικές φορές μάλιστα διαβάζω και λίγο από αυτόν» – «Χαίρομαι που το ακούω» – είπε ο ηλικιωμένος ναυτικός, «αλλά ξέρεις φίλε μου το να τη διαβάζεις που και που δεν είναι αρκετό. Η αληθινή ευλογία είναι να τη πιστέψεις και να την υπακούς»
Διάβασε την Αγία Γραφή! Αυτό και μόνο είναι ωφέλιμο. Είναι ο Λόγος του Θεού, το Βιβλίο που μας χάρισε ο Θεός για να μας διδάξει τις σκέψεις Του και τελικά να μας φέρει κοντά Του!
Πίστεψε σε όλη τη Γραφή! Αυτό είναι ένα βήμα πιο πέρα. «η πίστις είναι εξ ακοής, η δε ακοή διά του λόγου του Θεού» (Ρωμαίους 10:17). Η Αγία Γραφή μας βεβαιώνει ότι σωζόμαστε κατά χάριν δια της πίστεως στο έργο του Χριστού, του Υιού του Θεού (Εφεσίους 2:8).
Υπάκουσε στη Βίβλο! Αυτό σημαίνει να ζεις τη ζωή σου σύμφωνα με τις οδηγίες που δίνει και με τη δύναμη του Θεού. Οι εντολές Του δεν είναι βαριές αλλά περιέχουν το μυστικό ώστε να απολαμβάνεις από τώρα την αιώνια ζωή και να είσαι έτοιμος να συναντήσεις τον Κύριο Ιησού Χριστό που έρχεται να παραλάβει την εκκλησία Του.

Εδάφιο Κυριακής 28 Φεβρουαρίου 2016

Ο δε καρπός του Πνεύματος είναι αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, χρηστότης, αγαθωσύνη, πίστις, πραότης, εγκράτεια· κατά των τοιούτων δεν υπάρχει νόμος. Όσοι δε είναι του Χριστού εσταύρωσαν την σάρκα ομού με τα πάθη και τας επιθυμίας. – Γαλάτες 5:22-24

Εδάφιο Σαββάτου 27 Φεβρουαρίου 2016

θλίψις εργάζεται υπομονήν, η δε υπομονή δοκιμήν, η δε δοκιμή ελπίδα, η δε ελπίς δεν καταισχύνει, διότι αγάπη του Θεού είναι εκκεχυμένη εν ταις καρδίαις ημών διά Πνεύματος Αγίου του δοθέντος εις ημάς. – Ρωμαίους 5:3-5

Εδάφιο Παρασκευής 26 Φεβρουαρίου 2016

Ο δε αποκριθείς είπεν· Είναι γεγραμμένον, Με άρτον μόνον δεν θέλει ζήσει ο άνθρωπος, αλλά με πάντα λόγον εξερχόμενον διά στόματος Θεού. – Ματθαίος 4:4

Εδάφιο Πέμπτης 25 Φεβρουαρίου 2016

Φύλαττε τας εντολάς μου, και θέλεις ζήσει· και τον νόμον μου, ως την κόρην των οφθαλμών σου. Δέσον αυτά επί τους δακτύλους σου, εγχάραξον αυτά επί την πλάκα της καρδίας σου. – Παροιμίες 7:2-3