Μήνυμα

«ιδού, η υποταγή είναι καλητέρα παρά την θυσίαν• η υπακοή, παρά το πάχος των κριών..» (Α’ Σαμουήλ 15:22)
Ρωτούν πολλές φορές οι άνθρωποι : «Γιατί ο Θεός δεν αναγνωρίζει, καλής πρόθεσης προσπάθειες ανθρώπων που θέλουν να πάνε στον ουρανό ;». Ίσως η παρακάτω ιστορία θα μας βοηθήσει να δώσουμε μία απάντηση.
«Μητέρα», είπε το μικρό αγόρι, «σου έφερα αυτό το βιβλίο, δώρο για τα γενέθλιά σου, σου αρέσει?». Ήταν πράγματι ένα πολύ ωραίο βιβλίο, που ο μικρός το είχε αγοράσει με το χαρτζιλίκι του. Μάζευε τα χρήματα εβδομάδες τώρα. Η μητέρα του όμως αρνήθηκε το δώρο του. Μα γιατί; Μήπως δεν είχε δεχτεί με χαρά το δώρο που της είχε φέρει η αδελφή του; Ένα πολύ ωραίο κουτί με σύνεργα ραπτικής..
Τη βδομάδα που πέρασε ο μικρός είχε δείξει πολύ κακή συμπεριφορά. Ήταν ανυπάκουος, απείθαρχος, είχε ξεσπάσματα θυμού και οργής και το σημαντικότερο από όλα, δεν είχε ζητήσει ακόμη συγνώμη από τη μητέρα του. Αυτός ήταν και ο λόγος που εκείνη του είπε «όχι σε ευχαριστώ αγόρι μου..» καθώς έβαζε στην άκρη το δώρο του.
«Σκασίλα μου» μουρμούρισε ο μικρός καθώς απομακρυνότανε θυμωμένος «πολύ που με νοιάζει». Μέσα του όμως ήταν πολύ στενοχωρημένος και μάλιστα ζήλευε την αδελφούλα του στην αγκαλιά της μητέρας του. Μετά από λίγο όμως επέστρεψε στη μητέρα του. Θυμήθηκε πόσο εκείνη πραγματικά τον αγαπούσε. Πόσες φορές δεν είχε ξενυχτήσει για αυτόν όταν ήταν άρρωστος και πόσο πολύ τον φρόντιζε σε όλα. Με κατεβασμένο κεφάλι αναγνώρισε το λάθος του και της ζήτησε να τον συγχωρέσει. Αμέσως εκείνη τον συγχώρεσε και με ένα πλατύ χαμόγελο του είπε: «Τώρα μπορείς να μου φέρεις το δώρο σου».
Ακόμη και σήμερα πολλοί άνθρωποι αγωνίζονται με το δικό τους τρόπο να ευαρεστήσουν το Θεό και να μπουν στον ουρανό, αντί να ακολουθήσουν το δρόμο που ορίζεται από τον ίδιο το Θεό.. Είναι λοιπόν απορίας άξιον ότι ο Θεός δεν δέχεται αυτές τις προσπάθειες;
H Αγία Γραφή περιγράφει ακριβώς αυτό το δρόμο. Ο απόστολος Παύλος κήρυττε «μετάνοιαν εις τον Θεόν και την πίστιν την εις τον Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν». (Πράξεις 20:21).
«Θυσίαι του Θεού είναι πνεύμα συντετριμμένον• καρδίαν συντετριμμένην και τεταπεινωμένην, Θεέ, δεν θέλεις καταφρονήσει» (Ψαλμός να:17).
«Λέγει προς αυτόν ο Ιησούς• Εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή• ουδείς έρχεται προς τον Πατέρα, ειμή δι’ εμού» (Ιωάννης 14:6).

Εδάφιο Κυριακής 24 Απριλίου 2016

Όστις λέγει, Εγνώρισα αυτόν, και τας εντολάς αυτού δεν φυλάττει, ψεύστης είναι, και εν τούτω η αλήθεια δεν υπάρχει· – Α’ Ιωάννου 2:4

Εδάφιο Σαββάτου 23 Απριλίου 2016

τώρα όμως απορρίψατε και σεις ταύτα πάντα, οργήν, θυμόν, κακίαν, βλασφημίαν, αισχρολογίαν εκ του στόματός σας· -Κολοσσαείς 3:8

64η Πανελλήνια Σύναξη Νέων

Το συνέδριο των νέων της Ελευθέρας Αποστολικής Εκκλησίας Πεντηκοστής στην Αθήνα θα γίνει το Σάββατο 23 Απριλίου 2016 στο Πολιτιστικό και Αθλητικό Κέντρο Δαΐς. Θα είναι μεγάλη η χαρά μας να συγκεντρωθούμε στο χώρο αυτό, όλοι οι νέοι της εκκλησίας μας, από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό και να συμμετέχουμε στην ευλογημένη αυτή κοινωνία όπου θα προσευχηθούμε, θα ψάλλουμε, θα ακούσουμε ομολογίες πίστης νέων και μηνύματα από το Λόγο του Θεού και θα δοξάσουμε τον Κύριό μας και Θεό μας.

Εδάφιο Παρασκευής 22 Απριλίου 2016

Μακάριος ο άνθρωπος, όστις δεν περιεπάτησεν εν βουλή ασεβών, και εν οδώ αμαρτωλών δεν εστάθη, και επί καθέδρας χλευαστών δεν εκάθησεν· – Ψαλμοί 1:1

Εδάφιο Πέμπτης 21 Απριλίου 2016

Διά τούτο ούτω λέγει Κύριος· Εάν επιστρέψης, τότε θέλω σε αποκαταστήσει πάλιν, και θέλεις ίστασθαι ενώπιόν μου· και εάν αποχωρίσης το τίμιον από του αχρείου, θέλεις είσθαι ως το στόμα μου· αυτοί ας επιστρέψωσι προς σε, αλλά συ με επιστρέψης προς αυτούς. – Ιερεμίας 15:19